imagefp4Kontakt os:

Log på

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Frivilligguide

Mulighederne for at yde en frivillig indsats er mange og forskelligartede i forhold til arbejdsopgaver, målgrupper, tidsforbrug og ansvar. Her har vi samlet nogle overvejelser, som du kan gøre dig, inden du vælger dit frivilligjob:

Hvad vil du have ud af arbejdet?
Det er meget forskelligt, hvad der får mennesker til at arbejde frivilligt. Nogle gør det, fordi de brænder for en sag, som de kan støtte gennem deres frivillige arbejde. Andre gør det som led i deres uddannelse – enten fordi det frivillige arbejde kan give noget praktisk erfaring, eller fordi det kan gøre det nemmere at komme i arbejde bagefter. For andre kan drivkraften være et ønske om at bruge deres fritid til noget meningsfuldt eller at komme ud blandt andre mennesker.

Ingen motiver er bedre end andre, men det er vigtigt at være klar over, hvad du vil med dit frivillige arbejde. Der er nemlig stor forskel på de forskellige frivilligjobs: I nogle er du meget i kontakt med organisationens brugere, i andre udfører du mest praktisk eller organisatorisk arbejde. Nogle organisationer tilbyder kurser, og der er forskel på, hvor meget det sociale samvær blandt de frivillige vægtes.

Det er ikke altid, at disse oplysninger fremgår af organisationernes jobopslag. Derfor er det en god ide at tage en snak med organisationen om det frivillige arbejde passer til dine ønsker, inden du begynder.

Hvad vil du arbejde med?
Vælg noget, der interesserer dig, eller noget, du er god til. Eller måske noget, du godt kunne tænke dig at lære eller blive bedre til.
Det frivillige arbejde giver dig rig mulighed for at afprøve dig selv på nye måder eller at lære nyt – det kan fx være inden for rådgivning, projektarbejde eller ledelse.

Hvordan kan du bruge dine erfaringer eller uddannelse?
I alle frivilligjobs får du dine personlige erfaringer i spil. Mange organisationer efterspørger derudover også spidskompetencer eller specifikke faglige kompetencer, som fx frivillige, som er gode til IT, PR, rådgivning eller projektledelse – eller er psykologistuderende, socialrådgivere, bankuddannede mv.

Som frivillig har du mulighed for at få nye vinkler og perspektiver på både dine personlige og faglige erfaringer.

Hvem vil du hjælpe?
Er der en bestemt sag, du brænder for, eller nogle bestemte målgrupper, fx integration, kræftramte, børn og unge eller psykiske syge? De fleste foreninger arbejder med en bestemt målgruppe og sag.

Hvor går dine grænser?
Tag også med i dine overvejelser, hvor dine grænser går. Hvis du fx ikke kan lide at befinde dig i konfliktsituationer, eller hvis du har det svært ved at være sammen med mennesker, som er meget syge, så vælg et frivilligt arbejde, hvor du undgår at komme i disse situationer. Hvis du er i tvivl om, hvilke situationer du kommer til at befinde dig i, så tag en snak med os eller organisationen. 

Hvor meget tid kan du bruge?
Overvej, hvor meget tid du kan og vil afsætte til frivilligt arbejde. Uanset om du har to timer om måneden eller fire timer om ugen, er din indsats velkommen. Men det er selvfølgelig vigtigt at finde et frivilligjob, der passer til dit tidsforbrug. I de fleste opslag fremgår det, hvor meget tid, organisationen forventer, at du bruger. Hvis ikke, så spørg.

Nogle organisationer forventer, at man binder sig for en længere periode, for eksempel et halvt eller et helt år. Også dette er en god ide at afklare med organisationen – og dig selv – inden du begynder.

Snak med organisationen
Når du har fundet en organisation, du er interesseret i, så tag en personlig snak med dem. Spørg ind til, hvad det frivillige arbejde består i, og sørg for, at I har de samme forventninger til din indsats.