imagefp4Kontakt os:

Log på

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Børn-unge

I denne kategori finder du tilbud målrettet børn og unge. Her er både tilbud om rådgivning, væresteder og sorggrupper, samt tilbud om ferier og samvær med voksne. I kategorien findes også tilbud til socialt udsatte og psykisk sårbare børn og unge.

AURA-Næsteved v/ LGBT+ Danmark

AURA-Næsteved v/ LGBT+ Danmark

AURA-Næstved er LGBT+ Danmarks tilbud til børn og unge, der bryder med normer for køn og seksuel orientering. Et mødested og frirum, hvor børn og unge frit udtrykke og udvikle deres identitet og danne fællesskab gennem aktiviteter.

Birkebjergkirkens Ungdom

Birkebjergkirkens Ungdom er et mødested for unge mellem ca. 10 og 20 år. De unge bliver respekteret for dem, de er, og der bliver lyttet til, hvilke tanker de går med i hverdagen.

Broen Næstved

Broen Næstved

Broen Næstved støtter udsatte børn og unge til en aktiv fritid.

Børns Voksenvenner Næstved Lokalforening

Børns Voksenvenner Næstved Lokalforening et netværk af frivillige voksne med tid og overskud til at engagere sig i børn, der kun har en spinkel kontakt til voksne. Foreningens formål er, at være netværksskabende for børn via kontakt mellem børn og voksne.

Dansk-Afghansk Forening ved Næstved

Dansk-Afghansk Forening ved Næstved er for unge og børnefamilier med behov for samvær samt andre med interesse for den afghanske kultur.

DFUNK Næstved

DFUNK (Dansk Flygtningshjælps Ungenetværk) laver sociale aktiviteter med unge flygtninge. De frivillige er unge, og formålet er at give de unge flygtninge en chance for at udvide deres netværk og lære nogle danske unge at kende.

FBU Region Sjælland Lokalforening

FBU - Forældrelandsforeningen Sjælland Syds formål er at støtte og rådgive børn og forældre i forbindelse med anbringelse.

Frelsens Hær Næstved & Frelsens Hærs Krisecenter

Frelsens Hær Næstved har også familieklub med spisning, genbrugsbutik, ungdomsklub og meget mere. Frelsens Hærs Krisecenter tilbyder voldsramte kvinder og deres børn rådgivning og hjælp til løsning af sociale problemer.

Klub Futura Sydsjælland

Klub Futura Sydsjælland henvender sig til sent udviklede og fysisk handicappede børn og unge.

Natteravnene i Næstved

Natteravnenes formål er at skabe lokal tryghed og livsglæde - især blandt børn og unge i det offentlige rum.

Omsorgsgruppen for Næstved og omegn

Omsorgsgruppen tilbyder støttegrupper for børn og unge, der har mistet pårørende

Red Barnet Ungdom - Venskabsgrupper

Red Barnet Ungdom tilbyder venskabsgrupper for nyankomne børn med flygtningebaggrund i Næstved kommune.

Somali Næstved Kulturforening

Somali Næstved Kulturforenings formål er bl.a. at støtte integration og skabe bånd mellem den danske og somaliske kultur.

TUBA Næstved

TUBA står for Terapi og rådgivning for Unge som er Børn af Alkoholmisbrugere. TUBA tilbyder hjælp, rådgivning og terapi til unge mellem 14 og 35 år, der er vokset op i hjem med alkoholmisbrug.

Ungdommens Røde Kors Næstved

Ungdommens Røde Kors Næstved arbejder på at forbedre hverdagen for sårbare børn og unge. Dette gøres gennem mange forskellige aktiviteter over hele landet.

Ventilen Næstved

Ventilen Næstved

Ventilen Næstved er en frivillig social organisation, der driver tilbud for ensomme unge.