imagefp4Kontakt os:

Log på

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Handicap

I denne kategori finder du tilbud til mennesker med handicap. Her findes tilbud som interesseorganisationer, information og oplysning, rådgivning og vejledning, netværk, sociale aktiviteter og besøgsvenner. 

Dansk Handicap Forbund - Næstved Afdelingen

Dansk Handicap Forbund - Næstved Afdelingens formål er at samle personer med fysiske handicap og andre interesserede i en landsomfattende organisation og derigennem arbejde for mennesker med handicaps interesser. Foreningen arrangerer en masse aktiviteter og ture.

DH-Næstved

DH-Næstved arbejder med udgangspunkt i FN’s handicapkonvention for det fuldt inkluderende samfund, hvor personer med handicap på lige fod med alle andre medborgere har retten til fuld og lige deltagelse i samfundslivet. DH-Næstved har repræsentanter i Handicaprådet i Næstved kommune.

Foreningen Danske DøvBlinde - Erfagruppe Vestsjælland

Foreningen Danske DøvBlinde - Erfagruppe Vestsjælland er for døvblinde talebrugere. Aktivitet og socialt samvær er en vigtig del af foreningens arbejde, og foreningen arbejder desuden for at skabe bedre forhold for døvblinde.

Høreforeningen Næstved Lokalafdeling

Høreforeningen Næstved Lokalafdeling

Høreforeningen Næstved Lokalafdeling er for alle med høreproblemer og for alle med interesse for høreområdet.

Klub Futura Sydsjælland

Klub Futura Sydsjælland henvender sig til sent udviklede og fysisk handicappede børn og unge.

LAVIA Næstved (Idrætsforening for handicappede - Næstved)

LAVIA Næstveds formål er at skabe grundlag for udøvelse af handicapidræt under betryggende forhold. Enhver handicappet såvel som ikke-handicappet, kan deltage som aktivt eller passivt medlem af foreningen.

LEV - Næstved Kommunekreds

LEV Næstveds formål er at markere foreningens nærvær i det danske samfund, når det gælder udviklingshæmmede og deres pårørendes forhold og interesser.

Næstved Døveforening

Næstved Døveforening

Næstved Døveforenings formål er at holde foredrag, møder og kammeratlig samvær. Foreningen er for både døve, hørehæmmede, CI borgere, børn såvel som voksne, pårørende og andre interesserede.

Næstved Kulturforening

Næstved Kulturforening er for alle uanset tro, sprog og handicap. Foreningen afholder bl.a. Handi-art, som er en udstilling med funktionshæmmede kunstnere.

Ordblinde / Dysleksiforeningen Kreds Storstrøm

Ordblinde/Dysleksiforeningen arbejder for ordblinde ved bl.a. oplyse om ordblindhed, fremme ordblindeundervisning og støtte ordblinde.

Spætten Parasport Næstved

Spætten er en idrætsklub i Næstved for alle med handicap/funktionsnedsættelser.